Word jij #topzorger?

Disclaimer

Deze website is eigendom van Sint-Andriesziekenhuis vzw.

Adres maatschappelijk zetel:
Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84
8700 Tielt

DOOR DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VERKLAART U ZICH UITDRUKKELIJK AKKOORD MET DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sint-Andriesziekenhuis vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Sint-Andriesziekenhuis vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Sint-Andriesziekenhuis vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Sint-Andriesziekenhuis vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Sint-Andriesziekenhuis vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Sint-Andriesziekenhuis vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Sint-Andriesziekenhuis vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Privacybeleid

Uw gegevens zijn strikt persoonlijk en zullen niet doorverkocht of doorgegeven worden aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens die opgenomen zijn in onze gegevensbestanden.Indien nodig kunt u vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Sint-Andriesziekenhuis vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Cookiebeleid

Een cookie is een klein data- of tekstbestand dat een website op uw computer, smartphone of tablet plaatst op het moment dat u een website bezoekt. Een cookie wordt geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan enkel de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst. Hij heeft dus geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies hebben verschillende doelen. Ze helpen ons om uw bezoek op onze website te optimaliseren en om technische keuzes te onthouden (taalkeuze, nieuwsbrief,…). Wij gebruiken 100% veilige cookies. Wanneer u onze website bezoekt, raden wij u aan om uw cookies in te schakelen. Op die manier kunnen we u het best mogelijke bezoek op onze website garanderen.

Welke cookies gebruiken wij? 
Noodzakelijke cookies voor een goed bezoek op onze website:

  • ASP.NET_SessionId: Deze cookie wordt gebruikt om uw sessie op de website te identificeren en vervalt een aantal minuten na de creatie.
  • liquifi_language: Deze cookie wordt gebruikt om uw taalvoorkeur te onthouden.
  • Cookies voor statistieken: Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van onze website met als doel de inhoud te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers. De volgende cookies stellen ons in staat om uw gebruiksgemak op onze website te vergroten: - _ga , _gat: cookies voor Google Analytics

Vormen cookies een risico?
Cookies houden geen risico in voor de veiligheid of beveiliging van uw computer of mobiel apparaat. Ze verspreiden geen virussen en fungeren ook niet als spyware. Ze hebben geen toegang tot de informatie op uw hardware.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. meer info
Gelieve aan te duiden welke cookies we mogen registreren.


Enkel geselecteerde cookies | Wis mijn keuze